Relationer mellan centralbanker och den finansiella sektorn

Diarienummer 2013-04574
Koordinator STIFTELSEN ÖSTEKONOMISKA INSTITUTET - STIFTELSEN ÖSTEKONOMISKA INSTITUTET - STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

The goal of the project is ´Understanding of the formal and informal relationship between central banks and the financial industry and how these and other factors affect central banks´ effectiveness.´ The goal has been unchanged and data has been

Resultat och förväntade effekter

´The results will inform the academic debate about the role of central banks, as well as provide an interesting contribution to the literature on regulatory capture´: Utfall: The grant has enabled us to make substantial progress on compiling a unique database on central bank governance. Progress has been made as was reported in the intermediary report of January 13, 2015 (lägesrapport).

Upplägg och genomförande

This is a data collection project.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.