ReFocus-projektet (ReFo)

Diarienummer 2012-03912
Koordinator MONGARA AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 515 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudieprojektet har överträffat alla förväntningar och mål. Vi hade vid tiden för ansökan räknat med att bilda ett antal advisory boards, kartlägga behovet och detaljera en plan för praktiskt genomförande inklusive lösningsförslag. Istället har vi ställt om planen och gått till mer praktisk handling och test av marknaden genom att helt enkelt bygga upp IT-strukturen, börja samla in kläder, skapa riktiga samarbeten med andra aktörer, påbörja remakeverksamhet, öppna webbshop, mm. Responsen har varit helt enorm och nu tar vi refo vidare i nästa steg med stor tillförsikt.

Resultat och förväntade effekter

- Positiv respons från testmarknaden. - God lönsamhetsgrad och bärighet på affärsmodell. - Affärsplan detaljeras inför kommersialisering 2013. - Samordning av produktion via bl.a. Folkuniversitetet och remakare. - För Mongara och Xelmo stort värde och internt lärande. - Ett antal personer har sysselsättning även framöver. - Fortsätter leverera refopaket till behövande i Sverige. - ökat återbruk av kläder och minskat utnyttjande naturresurser. - Investeringsbehov framtaget. - Kommersiella samarbeten och aktiviteter för fortsatt finansiering initierade.

Upplägg och genomförande

Projektet leds av två erfarna entreprenörer. David Bauman har en tung teknisk och Liselotte Norén en mer flödes- och marknadsorienterad kompetens. Principerna för arbetet är delaktighet och att för ungdomarna omsätta teoretiska färdigheter till praktisk övning under ledning och stöd. Refo arbetar med Advisory Boards för att testa, förankra, konkretisera idéer och planer för att kvalitetssäkra. Implementering av lösningen genomförs redan praktiskt och kommersialisering påbörjad inom ramen för förstudien.

Externa länkar

Refos blogg och hemsida. Navet i refos kommunikation med omvärlden. Mongara AB har bidragit till förändrings- och verksamhetsutveckling av företag och organisationer i 20 år. Refos facebooksida där dagliga uppdateringar sker för att bli mer personliga. Xelmo AB är en teknikpartner inom produktplattformar på FPGA. Fokus på LEAN i arbetsprocess, metodik och utveckling. Webbshop med remakade kläder och saker inom ramen för refo. Remake-portal och sponsorpaket. Köp refopaket!

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.