Reducering av signalfel från befintliga tågväxlar vintertid

Diarienummer
Koordinator Lacum AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

´Efter genomfört projekt ska Lacum vara anpassat för att kunna ingå samarbete med internationell aktör på marknaden. Förserieverksamheten ska vara klar för att kunna övergå till leveransavtal och löpande beställningar, samt att bolaget ska vara berett att kunna ingå samarbetsavtal med leverantörer/partners. Bolaget och dess produkt ska ha uppnått sådan status att fortsatt finansiering kan säkras. Tydlig tillväxtutveckling ska kunna påvisas. Projektet bidrar till att etablera Lacum inom transportsektorn. Resultat Resultatet kan sammanfattas som; Väl uppnådd målbild.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet och relationsbyggandet med prioriterad internationell marknadsaktör har drivits så långt det är möjligt att komma utan att de formella certifieringsprocedurerna och prioriteringarna slutförts från Trafikverkets sida.

Upplägg och genomförande

Alla delrapporter och våra egna testresultat från de 6 pilotinstallationer som varit i skarp drift i spår under vintern 2012/2013 tyder på att vi ska kunna förvänta oss en positiv utvärderingsrapport från Trafikverket senare i vår eller sommar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.