REDOXREG

Diarienummer 2014-04441
Koordinator Redoxis AB
Bidrag från Vinnova 40 715 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat