Recycling Research Intellligence

Diarienummer
Koordinator STENA RECYCLING INTERNATIONAL AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har identifierat globalt starka forskargrupper vid universitet och forskningsinstitut inom materialåtervinning med fokus på oorganiska ämnen, metaller, plaster och återvinningstekniker. Informationen har sammanställts i en databas och sedan publicerats på en hemsida. Antalet publikationer och deltagande i EU-projekt har fungerat som riktlinjer vid bedömning av de identifierade kontakternas akademiska relevans men denna bedömning har varit en utmaning i arbetet. En systematiserad strategi för utvärdering skulle vara användbart för arbetets nästa steg.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat har sammanstälts i Recycling Research hemsida där användare kan söka efter starka forskargrupper specialiserade inom materialåtervinning. På webbplatsen finns grundläggande information om forskargrupperna, webbadresser samt kontaktinformation. Sökningen kan göras på en grupp av material, en teknik eller ett konsumtionsmaterial. Webbplatsen förväntas underlätta forskningssamarbeten inom materialåtervinning genom vara ett verktyg för företag, institut och universitet som söker forskningspartners.

Upplägg och genomförande

Projektet har identifierat forskare verksamma inom materialåtervinning, med fokus på oorganiska ämnen, metaller, plaster och tekniker återvinning. Kartläggningen baseras på de deltagande forskarnas personliga kontaktnätverk samt erfarenheter, deltagande i EU-finansierade projekt, publikationer och deltagande i konferenser. För att tillgängliggöra informationen, har den publicerats på Recycling Research hemsida som syftar till att vara ett användbart verktyg för företag, institut och universitet som söker projektpartners.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.