Realtids interoperabilitetsorienterad cosimulering med OpenModelica och inbyggda styrenheter - RTISIM

Diarienummer 2015-04176
Koordinator Linköpings universitet - Dept. of Computer and Information Science
Bidrag från Vinnova 5 750 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång

Syfte och mål

l* OpenModelicastöd för import/export/co-simulering av hybridsystem baserat på FMI (Sve) * Utvecka realtids-inbyggda-system FMU kodgenerering i OpenModelica för inbyggda styrenheter (Sve) * Integration av systemidentifiering och validering i OpenModelica (Sve) * Modellering, realtidssimulering och modellbaserad styrning för processer inom indisk industry (Indien). * Massiv online M&S undervisning (Indien) * Realtidssimulering, styrning för industriella processer, kraftgenerering med gasturbiner, inomhusklimat för byggnader (Sve)

Förväntade effekter och resultat

* OpenModelica med systemidentifiering och co-simuleringsstöd, speciellt för hybrida cyberfysikaliska system (Sv) * Kodgenerering för realtids FMU målsystem optimerat för kod och minnesanvändning (Sv) * Utbyggd OpenModelica för att kunna modellera och styra inbyggda system, simulera kemiska och relaterade processer, samt träning av studenter (Indien) * Industriella lösningar för: mer effektiv modellbaserad industriell styrning, optimerade kraftgenererande gasturbiner, energieffektivt inomhusklimat (Sv)

Planerat upplägg och genomförande

RTISIM projektet är ett nära samarbete mellan PELAB i Sverige och IIT Bombay i Indien, där PELAB gör forskning i kompilator/språk/realtidsteknik och IIT Bombay gör reglerlösningar, modellering, undervisningsteknik. Kontakter, projektkoordinering, disseminering görs enligt följande: * Frekventa skypemöten, minst 1 ggr/månad, ofta 1 ggr/vecka * årligt svensk MODPROD/OpenModelica workshop i februari varje år, samtidigt Indiska besök. * Workshop/Konferens/tutorials i Indien, prel. planerat för dec 2016, och fler tilfällen. Svenska besök i Indien.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.