Rapport forskning om kvinnors företagande

Diarienummer 2012-03134
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 456 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att genomföra två internationella konferenser kring kvinnors entreprenörskap. Denna ena, Diana International Research Conference är forskningsinriktad, och den andra, Global Symposium on Women´s Entrepreneurship (GSWE) hade en bredare ansats. Båda genomfördes 15-18 juni 2014 i Stockholm. Målet var att de tillsammans skulle samla mellan 190-240 personer från minst 20 länder. Resultatet blev 248 deltagare från 35 länder.

Resultat och förväntade effekter

Deltagarna vid de två konferenserna var mycket nöjda med sitt deltagande. 98% av deltagarna vid forskarkonferensen och 94% av deltagarna på GSWE tyckte att konferensen som helhet var mycket bra/bra. även nätverksmöjligheterna fick högt betyg då 100% respektive 92% tyckte de var mycket bra/bra. GSWE samlade en blandning av forskare, entreprenörer, rådgivare, policyaktörer och investerare vilket stimulerade till ett utbyte av erfarenheter mellan deltagarna från de olika grupperna. 92% av deltagarna på GSWE ansåg att de lärt sig något nytt som de skulle kunna använda framöver.

Upplägg och genomförande

Projektet innebar att genomföra två internationella konferenser i anslutning till varandra. Detta för att möjliggöra att fler forskare skulle kunna delta i Global Symposium on Women´s Entrepreneurship. Diana International Research Conference genomfördes i nära kontakt med den grupp av ledande forskare som varit med tillsammans med ESBRI att bygga upp det internationella nätverket. Global Symposium on Women´s Entrepreneurship bygger på det symposium som arrangerades 2012 kring dessa frågor. Det praktiska organiserandet och arbetet gjordes av ESBRI för båda konferenserna.

Externa länkar

Webbsidan för de två konferenserna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.