Quartzene Gas Filter Media

Diarienummer 2014-06386
Koordinator SIGN IN SOLUTIONS XYNGROUP AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Vi sänder in ansökan på nytt den 17. september och väntar in Eurostar beskedet. Vi förväntar oss ett positivt besked det här gången.

Resultat och förväntade effekter

Vi sänder in ansökan på nytt den 17. september och väntar in Eurostar beskedet. Vi förväntar oss ett positivt besked det här gången.

Upplägg och genomförande

Vi sänder in ansökan på nytt den 17. september och väntar in Eurostar beskedet. Vi förväntar oss ett positivt besked det här gången.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.