Prototyp av elektriskt driven bärplansbåt

Diarienummer 2015-01795
Koordinator CANDELA SPEED BOAT AB
Bidrag från Vinnova 1 460 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Projektet har framgångsrikt resulterat i kompletta konstruktionsunderlag samt tillverkning av samtliga komponenter. Slutmontering är i stort genomförd.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har kunnat verifiera att den målsatta vikten kan uppnås i en verklig konstruktion samt att en bärplanskonstruktion kan byggas som förväntas ge den initialt antagna energieffektiviteten.

Upplägg och genomförande

Projektet har i stort kunnat följa det ursprungliga upplägget och tidplanen.

Externa länkar

Web för Candela Speed Boat AB

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.