Projektplanering inför formativ följeforskning innovationsplattformar

Diarienummer 2013-02412
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Mistra Urban Futures - centrum för hållbar stadsutveckling
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att utarbeta en plan för fortsatt arbete, vilket har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en projektplan för följeforskning av Vinnovas innovationsplattformar för hållbar stadsutveckling. Om det planerade projektet genomförs kommer detatt bidra till ökad kunskap om innovationsprocesser kopplade till stadsutveckling hos Vinnovas samt svenska kommuner.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i samverkan med forskare vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Handelshögskoland vid Göteborgs Universitet. Två avstämmningar hölls med Vinnovas handläggare. För att säkerställa att uppläggets relevans genomfördes intervjuer med projektledare för Lunds och Borås innovationsplattformar.

Externa länkar

http://www.mistraurbanfutures.org/sv/node/312

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.