Projektberedning inom FKG 2011

Diarienummer
Koordinator FKG - Fordonskomponentgruppen AB
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektberedningen är att få leverantörer att delta i forsknings och innovations program som i sin tur skall leda till nya produkter. Detta i sin tur leder till framgångs rika företag och ökad sysselsättning i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Av 76 startade FFI projekt 2011 så är 17 st (22%) projektledda (sökande) av FKG företag. FKG förtag deltar i 33 st (43%) av de startade projekten. 12% av det statliga stödet gick till FKG företag ,inkluderas också övrig industri så blr motsvarande bidrag 18%. Utfallet för 2011 i stort enligt de målsättningarna.

Upplägg och genomförande

Projektberedning är att informera leverantörsindustrin om de olika forskningsprogrammen, numera främst FFI, samt hjälpa leverantörsföretagen att hitta rätt program, identifiera projekt samt att biträda vid upprättandet av ansökan samt delta i beslutsprocessen. Vid behov även hjälpa leverantörsföretagen att identifiera projektpartners såsom fordonstillverkare, universitet, andra leverantörer och forskningsinstitut. Arbetet har liksom tidigare genomförts med inhyrda resurser från erfarna medarbetare inom berörda ämnesområden

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.