Programvara för synkroniserad produktion på byggarbetsplatsen för effektivare resursanvändning

Diarienummer 2012-02646
Koordinator Intelliwork Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 723 910 kronor
Projektets löptid september 2012 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Innovationen avser metod- och IT-stöd för ökad kvalitet i arbetsberedningen, effektivisera arbetsträffar, ge utförarna tillgång till komplett informationsunderlag för uppgifterna samt förbättrade uppföljningsmöjligheter. 4 fältprov och marknadsundersökning med 100-tal arbets/platschefer har genomförts för att verifiera om förväntade mervärden uppnås samt förutsättningar för breddinförande. Verifiering har genomförts. Det var inte möjligt att jämföra byggprojekt som tillämpar konventionell- och ny metodik. Kvalitativ utvärdering har därför tillämpats.

Resultat och förväntade effekter

Produkten SyncroSite upplevs lättanvänd, robust och säker. Integration efterfrågas med produkter för mängdning, projektplanering, dokumentlagring och inköp så att användaren upplever dem som en sammanhållen produkt. Nu upplever användarna onödigt merarbete genom att inte statusuppdateringar skapas automatiskt och att avropspåminnelser erhålls i inköpssystemet. Metoden skapar störst nytta i stora byggprojekt. Byggföretagen valde att utvärdera arbetssättet i mindre/medelstora projekt. Där erhålls inta pay-off och det går inte att motivera den extra arbetsinsatsen.

Upplägg och genomförande

Kvalitativ utvärdering har tillämpats. I inledande fältproven erhölls förbättringsförslag som fortlöpande infördes och utvärderades. I avslutande fältprovet användes samma version av SyncroSite under hela fältprovperioden med utvärderingsintervju efter 4 månaders utvärderingsperiod. Marknadsundersökningen genomfördes i form av telefonintervjuer med 100-tal arbetschefer, entreprenadchefer och platschefer i Sverige. Materialet har bearbetats och resultaten sammanfattats.

Externa länkar

SyncroSite, en produkt för effektivare arbetsberedning för byggprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.