Professionell städrobotassistent

Diarienummer 2016-03273
Koordinator Intelligent Machines Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - januari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Övergripande syftar projektet till att utveckla, tillverka och sälja en kostnadseffektiv städrobot för kommersiell golvstädning som väsentligt sänker kostnaderna och ökar produktiviteten i städningen. Målen med denna del av projektet har varit att: 1) Verifiera produktens relevans och specificera kundkrav. 2) Verifiera en teknisk lösning. 3) Skapa ett tekniskt och kommersiellt underlag för nästa projektsteg. Alla målen har uppfyllts på ett bra sätt.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet med projektet har lett till att det nu finns ett gediget tekniskt och kommersiellt underlag bestående av kundnytta, kravspecifikation, målpris, systemlösning och en omfattande affärsplan. Underlag kommer på ett utmärkt sätt kunna användas för att skaffa finansiering till det forsatta arbetet med att göra slutlig utvecklingen och produktionssättning av produkten.

Upplägg och genomförande

Upplägget med att inleda arbetet med att intervjua presumtiva kunder för att sedan kunna skapa ett kravdokument har varit bra. Dock var det svårare än väntat att få kontakt med rätt personer att intervjua. Kravdokumentet har sedan på ett bra sätt kunnat användas som bas för arbetet med att ta fram en teknisk systemlösning. Genom att bygga två experimentmodeller så har kritiska tekniklösningar på ett utmärkt sätt kunnat verifieras. Systemlösningen har varit en förutsättning för att kunna göra en bra affärsplan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.