Produktions- och distributionsflöde för mobila applikationer

Diarienummer 2010-02359
Koordinator MOSYNC AB
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - augusti 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Metoder och processflöden för utveckling och distribution av webbinnehåll på Internet har fungerat som en förebild, en närmast ideal process som utvecklare av mobila applikationer inte haft tillgång till. Syftet med projektet har varit att förenkla, effektivisera och i flera fall ta bort arbetsmoment som varit nödvändiga vid både utveckling, testning, verifiering och distribution av mobila applikationer. Målsättningen har varit att göra mobilutveckling enklare, snabbare och med en ökad produktionstekonomi och klara tidsvinster som främsta utkomst.

Resultat och förväntade effekter

Stora grupper av utvecklare, de med en bakgrund från c/c++ samt gruppen webbutvecklare - som hitintills inte alls kunnat bedriva utveckling eller distribution appar - kan ta fram applikationer anpassade för de stora marknadsplatserna. Detta öppnar för 10+ miljoner nya utvecklare att ta fram applikationer vars prestanda är väl i paritet med de program som skapas med hjälp av ´native´ verktyg. Nu har utvecklare möjlighet att med en enda kodbas, addressera de stora marknadsplatserna utan anpassningar eller förändringar av sin kod, med ett arbetsflöde med hög grad av automation.

Upplägg och genomförande

Två parallella spår löpte längs projektet, dels att ta fram en teknisk klient-server lösning utifrån öppna standarder, baserat på företagets tidigare verktygsplatform MoSync SDK. Det andra spåret fokuserade på hur denna teknik kan implementeras utan att inverka eller bryta mot de villkor och förordningar som varje tillverkare har stipulerat i sina regelverk. Systemet behöver fungera på alla moderna smarttelefoner för att vara meningsfullt, varför hänsyn måste tas till en sammanflätning av alla uppsatta restriktioner.

Externa länkar

Projektets arbetsyta på Github, publikt tillgänglig En marknadsanpassad beskrivningen av systemet på företagets webbplats

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.