Product Garden Innovation Competition

Diarienummer 2015-06795
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH ABE skolan
Bidrag från Vinnova 361 800 kronor
Projektets löptid december 2015 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Innovationen har stor potential att lösa ett årligt återkommande problem för järnvägsinfrastrukturen, nämligen att växlar fryser fast. Det planeras för stora järnvägsinvesteringar i hela landet så timingen för införandet av en ny teknik är god och tekniken kan appliceras på både befintliga samt planerade järnvägsnät. Innovationen bedöms även kunna få ett stort genomslag på relativt kort tid. Det finns också stor potential för samverkan kring olika utvecklingsprojekt. Innovationen har en direkt klimatnytta i och med att den minskar energiåtgången för uppvärmning av växlar.

Resultat och förväntade effekter

Vi är tillfreds med utfallet av tävlingen. En vinnare och fyra starka finalister har utsetts, samtliga har en TRL nivå mellan 4-6 och hög innovationshöjd. Det vinnande bidraget/innovationen har stor potential att lösa ett stort problem för järnvägsinfrastrukturen- fastfrusna växlar. Innovationen bedöms ha goda förutsättningar för export till länder inom Europa, samt Nordamerika och Nordasien. Vinnarens lösning har en direkt och indirekt klimatnytta. Minskar energiåtgången för uppvärmning av växlar och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Upplägg och genomförande

I denna tävling ville vi hitta och utveckla nya spännande innovationer som tillsammans med branschens entreprenörer kunde appliceras och bli framtida exportframgångar.Tävlingen efterfrågar lösningar som inte finns på marknaden idag och som kan bidra till en miljömässigt mer hållbar infrastruktur i framtiden, med fokus på miljö, klimat och energi. Exempel på detta skulle kunna vara lösningar inom energiutvinning, energiförbrukning, materialåtervinning eller annat som påverkar klimatförändringen positivt. Vi bedömer att detta föll väl ut enligt planerna.

Externa länkar

Infra Awards hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.