Processindustriell automation steg 2

Diarienummer 2012-01915
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var och uppfylldes med. 1. Ett industriellt nationellt ledarskap och en nationell samverkans-plattform för området. 2. Koordinerade projekt- och nätverksaktiviteter tillsammans med universitets- och högskolenära FUI-miljöer. 3. Koordinerade och genomförda samordnade kompetensutvecklings-satsningar tillsammans med partners. 4. Substantiella satsningar på nationella FUI-program inom detta område. Via den godkända SIP/SIO ansökan . 5. Projektet som ett pilotprojekt för SFI steg2 Resultat till SIP/SIO ansöknings- och genomförandeprocessen.

Resultat och förväntade effekter

De resultat och effekter som projektet ville uppnå. och dess uppfyllelse var 1-Ett industriellt nationellt ledarskap Detta blev uppfyllt med en för satsningen starkt industriellt deltagande och fokus på de industriella utmaningarna. 2- En nationell samverkansplattform för projekt, nätverk, kompetens och FUI-program inom processindustriell automation. Detta resulterade i PiiA-organisationen byggt med start i de grundande miljöerna.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts på följande sätt. - För varje mål sätta upp ansvariga (fördelad och FUI-miljööverskridande) samt aktiviteter som möter syftet med målbilden. - Bygga projektet så att det blir ett stort nationellt engagemang. - Att redan under denna fas börja arbete med de som kommer att delta i den tänkta organisationen och på så sätt bygga upp organisatioonen löpande under hela projektfasen för att på så sätt vara igång då projektet är slut

Externa länkar

Den webbplats som nu beskriver PiiA.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.