Preoperativ planering för höft kirurgi

Diarienummer 2012-01554
Koordinator Ortoma AB
Bidrag från Vinnova 23 225 kronor
Projektets löptid maj 2012 - augusti 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013