Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PPT om Sverige som innovationsnation

Diarienummer
Koordinator Svenska institutet
Bidrag från Vinnova 80 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med framtagandet av PPT:n Innovative Sweden - co-creating the future var att förse vidareförmedlare med ett uppdaterat underlag för att presentera Sverige som innovationsland. Detta har uppfyllts i och med publicering av materialet på Sharingsweden.se

Resultat och förväntade effekter

En färdig PPT som publicerats.

Upplägg och genomförande

Den workshop som genomfördes initialt hade kunnat göras utan extern projektledning. Myndigheterna borde gemensamt kommit fram till vilka de viktigaste punkterna var och därefter tagit in en leverantör som kunde omsätta detta i skrift. Detta hade kunnat minska kostnaderna för projektet även om resultatet av workshopen blev mycket bra.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 juni 2019

Diarienummer 2019-03444

Statistik för sidan