Positionering för mobil Virtual Reality

Diarienummer 2015-02189
Koordinator Univrses AB - Univrses
Bidrag från Vinnova 496 500 kronor
Projektets löptid juni 2015 - september 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Projektet skulle bidra till att få fram en prototyp för positionering inom mobil virtuell verklighet. Prototypen skulle göra det möjligt att demonstrera idén för investerare för att kunna fortsätta arbetet mot en riktig produkt. Prototypen färdigställdes tillfredsställande. Arbetet med projektet ledde till att Almi Invest investerade i bolaget för att få fram en färdig produkt.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna av projektet var att kunna attrahera externt kapital och det kan vi konstatera har lyckats väl, då Almi Invest valt att investera i idén för att ta den till en färdig produkt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts utifrån de arbetspaket som beskrivits. Vissa arbetspaket tog mer tid än förväntat men i stort var arbetspaketen väl beskrivna och höll ihop bra så när lösningen sattes samman till en färdig prototyp så fungerade alla delar på förväntat sätt gentemot varandra.

Externa länkar

Wands - Commercial virtual reality game that demonstrates how to use the positional tracking module, once finished. Univrses

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.