Positionering av UV-härdning lack för renovering av gamla plast-och linoleumgolv

Diarienummer 2015-02089
Koordinator UvElite Ab
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

UVElite´s aktuella innovation är en UV-härdande lack för renovering av gamla vinyl- och linoleum golv. Detta alternativ är kostnadseffektiv, tidsparande och miljövänlig jämför med att byta ut golvet. Målet med detta projekt har varit att utveckla UVElite´s nuvarande innovation för att göra det enklare att använda och samtidigt minska applicerings- och UV-härdnings fel. Trotts oväntade problem och hinder under utvecklings processen så har målet uppnåtts och man har kunnat identifiera nästa steg för vidare utveckling av produkten.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är utveckling av ett pigmenterat UV-härdande lack. Denna lack blir transparent när den utsätts för UV-ljus. Utvecklingen hjälper alla användare att minska sannolikheten att missa när man applicerar lack på ett golv och härdar det med bärbar UV-lampa. The slutgiltiga prototypen har testats av några professionella och amatör användare på fält, resultat har varit tillfredsställande. Näta steg i utveckling processen är att studera och försöka lösa de problem som man har identifierat efter applicerings testerna.

Upplägg och genomförande

Projektet omfattade flera olika FoU steg: 1.Formulering av pigmenterat UV-härdande lack 2.Kompatibilitet test med de ingående materialen i redan existerade formulering 3.UV-härdning 4.Fälttest 5.Stabilitets test 6.Ytterliggare mätningar Kompatibilitet och appliceringen visade sig vara de mest kritiska problemen under utvecklingsprocessen. Att lösa kompatibilitets problem utan att påverka kvalitet och egenskaperna av produkten tog mer tid än vad som hade beräknats från början.Behovet finns för att vidare utveckla och förbättra appliceringsprocessen av produkten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.