Polarisationsmodulator för 3D-projektorer

Diarienummer
Koordinator LC-Tec Displays AB
Bidrag från Vinnova 2 425 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utifrån ett användarperspektiv utveckla och optimera nästa generations polarisationsmodulator för inbyggnad i kompakta 3D-projektorer. Produkten ska med en robust design kunna prestera optimalt i en krävande miljö. Genom att ha uppfyllt samtliga uppsatta delmål är LC-Tec nu redo att kostnadseffektivt tillverka den nyutvecklade polarisationsmodulatorn vid företagets produktionsanläggning i Borlänge.

Resultat och förväntade effekter

Den inom projektet nyutvecklade polarisationsmodulatorn för kompakta 3D-projektorer innebär en viktig utökning av LC-Tecs produktsortiment, vilketstärker företagetskonkurrenskraft och möjlighet att etablera sig på en expansiv och världsomspännande marknad. En betydande spin-off effekt från genomförandet av projektet är att LC-Tec nu även kan erbjuda LC-baserade optiska slutare för laserapplikationer.

Upplägg och genomförande

Projektet delades upp i följande fyra delområden, samtliga med individuella mål och leveranser:i) Kravspecifikationii) Elektrooptisk optimeringiii) Processutvecklingiv) TillverkningDe olika delområdena utfördes i stor utsträckning sekventiellt där genererad kunskap låg till grund för kommande arbete. I de fall intern kompetens saknades har forskning och utveckling bedrivits tillsammans med externa samarbetspartners, bl.a. ACREO.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.