Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Plug-in equipment that makes pure water using waste heat from electricity generation

Diarienummer
Koordinator H.V.R. WATER PURIFICATION AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

WaterApp är en ny vattenreningsprodukt som använder värmeenergi från kylvatten från små och medelstora kraftverk för att rena vatten. Syftet med projektet var att genomföra en lönsamhetsstudie och att utarbeta en affärsplan för produkten. Såväl lönsamhetsstudie som affärsplan har utarbetats.

Resultat och förväntade effekter

En teknisk utvärdering har visat potentiellt god lönsamhet. En affärsplan har utarbetats och en ansökan till Horizon 2020 SME har lämnats in till EU med affärsplanen som bilaga. Ansökan fick avslag i maj 2018 och en ny ansökan ska göras den 10 oktober 2018. Studien visade att det finns en god marknad för produkten och ett stort intresse från potentiella kunder och att den har en hög lönsamhet i och med att driftskostnaderna blir marginella när man kan utnyttja spillvärme från kraftverk.

Upplägg och genomförande

En broschyr utarbetades för WaterApp och denna har diskuterats med internationella tillverkare och användare av små och medelstora kraftverk. En demo av produkten har sålts till Caterpillar i USA för utvärdering och en annan demo har sålts till Shakuntala sjukhus i Odisha, Indien. Utvärderade resultat från dessa demonstrationsanläggningar förväntas bli klara i tid för marknadslanseringen år 2019. En analys av projektresultatet visar att det finns skäl att fortsätta utvecklingsarbetet med sikte på en marknadslansering under 2019.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 februari 2018

Diarienummer 2018-00128

Statistik för sidan