Plug-in equipment that makes pure water using waste heat from electricity generation

Diarienummer 2018-00128
Koordinator H.V.R. WATER PURIFICATION AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - maj 2018
Status Pågående

Syfte och mål

HVRs nya vattenreningsteknik drivs av värme av låg temperatur och har utvärderats i samarbete med KTH i olika industriella miljöer, exempelvis rening av rökgaskondensat (Vattenfall, Fortum), avsaltning av saltvatten (Al Kawther, Saudi-Arabien), koncentration av rester från andra avsaltningsmetoder (ConocoPhillips, Qatar) och avlägsnande av läkemedelsrester från kommunala avlopp (IVL). HVR har nu utvecklat en produkt som gör att kylvatten från små och medelstora kraftverk kan användas för att avlägsna alla föroreningar från vatten.

Förväntade effekter och resultat

HVR kommer att genomföra en lönsamhetsstudie och fullständig affärsplan för lansering av den nya produkten som har kallats WaterApp. Affärsplanen kommer att klar den 25 maj 2018.

Planerat upplägg och genomförande

Planen kommer att baseras på genomförda prototyptester och marknadsstudier och utformas i samarbete med KTH.

Externa länkar

www.hvr.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.