Planeringsbidrag Innovationstävling miljöteknik inom samhällsbyggnadsområdet

Diarienummer 2013-04652
Koordinator MORE 10 AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet är uppfyllt till 100 %, tävling planeras och förutsättningarna för denna är under publicering, informationsträffar vid fyra högskolor kommer att genomföras under februari-mars.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet blir att tävlingen arrangeras, förhoppningsvis blir utfallet av detta ett stort intresse från de inbjudna grupperna.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts med en arbetsgrupp bestående av Mårten Lindström (projektledare), Jan Bröchner (professor Chalmers) och Ove Lagerqvist (professor LTU). Analysen har genomförts med gemensamma möten och med informationssökning i olika källor, såväl svenska som utländska. Detaljerna kring tävlingen har bestämts under december 2013/januari 2014 och tävlingen lanseras i februari 2014.

Externa länkar

Tävlingen genomförs inom ramen för VINNOVA-programmet Bygginnovationen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.