Planeringsbidrag-IndustriellSymbios

Diarienummer 2014-01570
Koordinator KanEnergi Sweden AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - april 2014
Status Avslutat