Planeringsbidrag för rening av läkemedelsrester

Diarienummer 2014-03452
Koordinator Pharem Biotech AB
Bidrag från Vinnova 55 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - september 2014
Status Avslutat