Planering Horisont2020

Diarienummer 2014-04365
Koordinator OT CHEMISTRY AB
Bidrag från Vinnova 36 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat