Planering för H2020-SMEINST-2-2015, PHC-12-2015

Diarienummer 2015-00537
Koordinator Biovica International AB
Bidrag från Vinnova 131 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - mars 2015
Status Avslutat