Planering av strategiskt cykelinfrastruktur

Diarienummer 2015-03501
Koordinator Lunds universitet - Teknik och Samhälle/Trafik och väg
Bidrag från Vinnova 4 909 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - oktober 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla riktlinjer och policy rekommendationer för strategisk cykelplanering som bygger på erfarna och framgångsrika exempel från Nederländerna, Tyskland och Danmark, som sedan ska då överföra till en svensk kontext. Detta är ett nödvändigt steg för att utveckla och leverera exakt rekommendation för en övergång till en strategisk, säker och trygg cykelplanering.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt kommer att behandla både politiska och planeringsprocessperspektiv i samordning i ett antal fallstudier, som kommer att ge en unik insikt om den relativa betydelsen av olika perspektiv för att främja cykelanvändning i stadsområden. Planeringsstöd kommer att utvecklas och policyrekommendationer och policyöverföring är andra kärnverksamhet i det här projektet. Studierna kommer att bidra avsevärt till att utveckla kunskap om cykelpolitik i ett svenskt sammanhang, både i forskarvärlden och i planeringsverksamhet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 6 arbetspaket som behandlar olika frågor som rör cykling, men också hantera administrationen av projektet och spridning av resultaten. WP1 Administration, koordinering och samarbete WP2 Utvärderingsmodeller WP3 Policy bedömning WP4 Implementering WP5 Policy överföring WP6 Spridning Denna arbetsfördelning garanterar att alla viktiga ämnen och frågor om planering för strategisk cykelinfrastruktur täcks och spridds väl bland svenska kommuner och regioner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.