Planering av ansökan inom FP7 COOPERATION- HEALTH-2012-INNOVATION 1 för NICAGE-projekt

Diarienummer 2011-02342
Koordinator MEDIRISTA BIOTECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 45 000 kronor
Projektets löptid augusti 2011 - oktober 2011
Status Avslutat