Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PLACED - Place- and Activity-Centric Dynamic Library Services

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för tillämpad informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 3 066 466 kronor
Projektets löptid mars 2017 - februari 2020
Status Avslutat

Syfte och mål

PLACED fokuserar på utveckling av nya digitala tjänster som demonstrerar hur plats- och aktivitetscentrerade digitala tjänster kopplade till det fysiska biblioteksutrymmet kan göra det möjligt för bibliotek att integrera aktiviteter med bibliotekssamlingar. Vi har utvecklat två prototyper som tillhandahåller en webbaserad öppen källkodsinfrastruktur för att integrera bibliotekens aktiviteter med samlingar och möjliggör dokumentation av kunskap som genereras av aktiva medborgare i dessa aktiviteter, vilket skapar en bibliotekssamling i ständig utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Effekterna kommer genom utforskning och utveckling av nya offentliga bibliotekstjänster, som stöder planering och genomförande av aktiviteter, fångar kunskap som genereras i aktiviteter och därigenom utvidgar bibliotekssamlingen och gör det möjligt för medborgare att utforska och få tillgång till plats- och aktivitetsspecifik kunskap. Genom detta kan biblioteket erbjuda nya digitala tjänster för att stödja samhällsbaserad kunskapsutveckling över sociokulturella klyftor och öka kapaciteten i stadsområdet för att besvara lokala utmaningar.

Upplägg och genomförande

Vi har använt en deltagande designmetod som förenar forskning, bibliotek, medborgare och industri för att förstå användarnas behov och utveckla tillgängliga och användbara tjänster. Vi har utvecklat och utvärderat två demonstratorer med potential för plats- och aktivitetscentrerade bibliotekstjänster och spridit denna kunskap till bibliotek, beslutsfattare, medborgare, forskare och teknikleverantörer i hela Europa. Vi har uppnått de förväntade resultaten genom att de föreslagna prototyperna har utvecklats, distribuerats och utvärderats i biblioteksaktiviteter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 mars 2020

Diarienummer 2017-01553

Statistik för sidan