PLACED - Place- and Activity-Centric Dynamic Library Services

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för tillämpad informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 3 066 466 kronor
Projektets löptid mars 2017 - februari 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med PLACED är att utveckla offentliga digitala tjänster som stödjer omvandlingen av bibliotek från statiska till dynamiska urbana kunskapshubbar. Målet är att utveckla en ny typ av plats- och aktivitetscentrerade digitala bibliotekstjänster som fångar kunskap som genereras genom aktiviteter och göra dem till en del av bibliotekets samling. Detta möjliggör skapandet av en ständigt föränderlig bibliotekssamling som utvecklas tillsammans med brukarna genom urbana aktiviteter och kunskapsgenerering.

Förväntade effekter och resultat

Den förväntade effekten av PLACED är att stödja bibliotekens övergång till en urban plats som erbjuder nya digitala tjänster för att stödja gemensam kunskapsutveckling över socio-kulturella klyftor och ökar kapaciteten för staden att svara på lokala utmaningar genom att utveckla nya digitala tjänster som stödjer planering och genomförande av aktiviteter, fångar kunskap som genereras i aktiviteter och därmed utökar bibliotekets samling, och gör det möjligt för medborgare som använder biblioteket att undersöka och få tillgång till plats- och aktivitetsspecifika kunskaper.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet kommer vi att använda en användarfokuserad medskapande metod som kopplar ihop forskningsinstitutioner, bibliotek, medborgare, och näringslivet för att förstå användarnas behov och utveckla tillgängliga och användbara tjänster. Projektet kommer att utveckla och utvärdera demonstratorer som visar potentialen hos plats- och aktivitetscentrerade bibliotekstjänster, och sprida denna kunskap till bibliotek, beslutsfattare, medborgare, forskare och teknikleverantörer i hela Europa.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01553

Statistik för sidan