PIRAT - Programmerbara material i re-konfigurerbara produkter

Diarienummer 2018-04298
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling - 2018

Syfte och mål

Projektet ska initiera fortsatt forskning, konceptualisera produkter och processer och öka industrins beredskap inom området programmerbara material och rekonfigurerbara produkter. Projektet ska fånga den senaste utvecklingen när det gäller rekonfigurerbara elektroniska kretsar och programmerbara material samt se hur denna utveckling kommer att samspela med parallell utveckling inom AI och uppkopplade produkter. Tanken är att mekanismer för värdeskapande samt ny produktarkitektur kommer att påverka utveckling och framtagning av framtidens produkter.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas möjliggöra utveckling och framtagning av unika produkter som baserar sig på programmerbara material och rekonfigurerbara komponenter. Projektet ska höja industrins beredskap inför den utveckling som kommer samt initiera fortsatta forskningsprojekt. Resultat kommer att levereras i form av: Beskrivning av industrins behov av kunskap inom området, En beskrivning av forskningsfronten baserad på en litteraturstudie, Forskningsfrågor som är startpunkter för framtida projekt inom området, Minst en ansökan på fortsättningsprojekt

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras enligt en plan med tre grova steg. Dessa är: Omvärldsbevakning av litteratur och industriellt behov och införande, Framtagning av forskningsfrågor som svarar mot industrins behov samt skrivande av ansökningar till fortsättningsprojekt. Projektet genomförs vid RISE IVF (Swerea IVF AB) i samråd med sex stycken industriföretag. Under projektets genomförande kommer hållbarhetsperspektiv och genusperspektiv att beaktas. Projektet kommer att sträva efter att uppnå en jämnvikt mellan män och kvinnor i framtida projektgrupper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.