Pilotprojekt - Almi distribuerar IP-checkar till SME

Diarienummer 2012-03254
Koordinator Almi Företagspartner Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 979 793 kronor
Projektets löptid september 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta bidrag har varit att ge små och medelstora företag en möjlighet att med expertkompetens inom området ta fram en strategi för hantering av företagets immateriella tillgångar, eller att utveckla sin befintliga strategi.

Resultat och förväntade effekter

Företagen har fått ökad kunskap om vad intellektuella tillgångar är, hur de kan skyddas, och vad de kan skapa för mervärden för företaget. Projektet har resulterat i konkreta handlingsplaner för hantering av de immateriella tilgångarna. Det bör leda till ökad tillväxt och lönsamhet i bolagen på sikt.

Upplägg och genomförande

Almi kunde snabbt identifiera många relevanta kundföretag som var intresserade av att delta i pilotprojektet. Tiden för att upphandla IP-konsulter, genomföra arbetet och slutrapportera bör dock vara längre i kommande projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.