Pilotinstallation och certifiering av den innovativa solfångaren EOS

Diarienummer 2013-02930
Koordinator HELIOCAMINUS AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - maj 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att genomföra en pilotinstallation av solfången EOS och genomföra aktiviteter inför en certifiering. Under projektet har laboratorietester och pilotinstallation av EOS genomförts, samt en kommersiell design för EOS utvecklats. Företaget har även genomfört en markandspositioneringsanalys för solfångaren EOS. Målen för projektet anses därmed vara uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genomförts i två etapper med tillhörande aktiviteter i respektive etapp. Under den första etappen testades prestandan på EOS och en pilotinstallation genomfördes. Lärdomar av dessa aktiviteter togs vidare i utvecklingsarbetet och har varit en viktig del i det fortsatta föreberedelserna inför en Solar Keymark certifiering. Utfallen av aktiviteterna har varit goda och förväntas leda till en fortsatt lyckosam kommersialisering av solfångaren EOS.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i två etapper med tillhörande aktiviteter i respektive etapp. Aktiviteterna har genomförts av HelioCaminus medarbetare i samarbete med ett antal externa samarbetspartners. Genomförandet av aktiviteterna har gått bra.

Externa länkar

Företagets hemsida.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.