Pilot för industriell mobil kommunikation i gruvindustrin

Diarienummer 2015-02365
Koordinator RISE SICS AB - SICS Kista
Bidrag från Vinnova 9 533 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

En mängd teknologier har framgångsrikt testats och utvärderats mycket noggrant i projektet, likaså flera applikationer som möjliggöras av teknologierna. Projektet har vidare skapat möjlighet och visat på helt nya marknader för tjänster inom industriell mobilkommunikation. Här finns många nya affärsmöjligheter. Projektet visar vidare på goda möjligheter att förbättra både säkerhet och produktivitet genom tillförlitligt och robust mobilkomunikation. Vidare ser vi också på möjliga energibesparingar exempelvis genom smart ventilation och använding av trådlösa sensorer.

Resultat och förväntade effekter

PIMM projektet har skapat helt nya samarbeten inom Svenskt näringsliv som tidigare inte funnits. Vidare har projektet levererat en demonstrationsmiljö i Kankberggruvan med ett state-of-the-art mobilnät med mycket bra teknisk prestanda. En mängd applikationer har testats och utvärderats, från uppkopplade sensorer, smartphones och positionering med god noggrannhet till fjärrstyrning av hjullastare. Långsiktiga effekter förväntas bli nya marknade för industriella produkter och tjänster samt förbättrad produktivtet, säkerhet och konkurrenskraft för basindustrin.

Upplägg och genomförande

Projektet har planerats och mycket framgångsrikt genomförts med hjälp av agila metoder, framförallt enligt Scrum-metodik och möten baserade på delade elektroniska Kanban-tavlor. Vidare har en mängd användarfall analyserats med "retrospective mötesanalys" av teamen. Metodiken är välbekant från många mjukvaruutvecklingsprojekt men har i PIMM visat sig fungera mycket väl även i projekt med lite mjukvaruutveckling och med samverkan som är distribuerad över många organisatoriska gränser samt med stor geografisk spridning.

Externa länkar

PIMM projektets hemsida med länkar till de filmer som producerats, presentationsmaterial och nyhetsartiklar. Telia Connect2Business 2016 - Den digitaliserade gruvan Filmen om PIMM Framtidens gruva

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.