Pharmacologyproject Nasalis (Resebidrag Eureka ,Island)

Diarienummer 2015-04542
Koordinator PARTNERS FÖR UTVECKLINGSINVESTERINGAR INOM LIFE - Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA

Syfte och mål

Projektet syftar till att etablera ett samarbete mellan P.U.L.S. AB i Sverige och Islands Universitet för att skapa projektstruktur kring en ny innovationsplattform. Flera års forskning vid Islands Universitet har lett fram till en ny teknologi för läkemedelsadministrering. P.U.L.S. AB har under 13 år framgångsrikt fört nya innovationer från idé till stabila bolag som exciterats in i big pharma för marknadsintroduktion. Mötet genererade en bra dialog mellan samtliga parter som nu gått vidare med utvärdering av potentiella samarbetsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Samtliga mål uppfylldes inom ramarna för anslaget. En strategisk plan är framtagen för hur samarbetet mellan Islands universitet, Haranja och PULS skall se ut framgent. Man har börjat analysera potentiella samarbetsprojekt och en plan för hur man verifierar projekt och teknikplatform har utformats.

Upplägg och genomförande

PULS har under 2 dagar sammanträtt på Island med Haranja och Islands universitet för att utvärdera projektstruktur, genomförande och upplägg för en eventuell framtida Eurekaansökan. Mötet har även genererat en grov skiss för pathway to market för de potentiella projekten.

Externa länkar

PULS officiella hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.