Personcentrerad Dokumentation och Uppföljning

Diarienummer 2016-03075
Koordinator FAMNA - RIKSORGANISATIONEN FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG - FAMNA - RIKSORGANISATIONEN FÖR VÅRD OCH SOCIAL OMSORG UTAN VINSTSYFTE
Bidrag från Vinnova 858 910 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling våren 2016

Syfte och mål

Målsättningen var att PDU ska möjliggöra medskapande i utformning av mål, insatser och uppföljning av resultat för individen och på aggregerad nivå i organisationen. PDU har utvecklats för att synliggöra förmågor och mål (ICF) samt för att möjliggöra att strukturerat synliggöra insatser (KSI). En manual har utformats för implementering av arbetssätt och PDU-IT i verksamheten. Detta möjliggör spridning av konceptet till fler. Ambitionen för spridning är att nå ut till många användare, men vi skyndar långsamt för att hålla kvalité en plan finns för det fortsatta arbetet.

Resultat och förväntade effekter

PDU har kompletterats med insatsuppföljning utifrån KSI. IT-stödet gör det möjligt att överblicka individens funktionsförmågor utifrån värdegrund och individens egna överordnade mål. PDU har vidareutvecklats för användning på habiliteringsenhet samt i verksamhet för barn med autism. Implementeringsprocessen har dokumenterats och paketerats för att möjliggöra spridning till andra. PDU har potential att kunna skapa ett arbetssätt som utgår från individens behov där mål, insatser och uppföljning stöds av PDU- IT. Efterfrågan finns på PDU och arbetet med spridning är inlett.

Upplägg och genomförande

I implementering har utbildning och dialog skett i workshopform med kollegialt lärande och handledning tillsammans med en coach med kunskap i PDU. I anslutning till workshop har dessutom en kunskapsöverföring gjorts till dem som arbetat med IT-stödet. IT-utvecklingen har ofta tagit mer tid i anspråk än kunskapsinhämtningen vilket har varit en seghet i utvecklingen. Men även vårt arbetssätt tillsammans i projektteamet har utvecklats och vi ser med tillförsikt på framtida spridning tillsammans.

Externa länkar

https://www.brackediakoni.se/pdu

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.