Personalised digital healthcare platform

Diarienummer 2014-04864
Koordinator OneLab AB
Bidrag från Vinnova 498 100 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Med tanke på att systemet har utvecklats enligt plan har syftet och målet med projektet uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Under utvecklingen av systemet identifierades ett intressant affärsmässigt område som visade sig ha stor potential.

Upplägg och genomförande

Genom att följa planen och inkludera kunderna tidigt i utvecklingsprocessen har bolaget haft möjlighet att bygga ett kund-orienterat system som snabbt blivit uppskattat. Detta har även lett till att identifiera affärspotential som tidigare var okänd. Att involvera kunden tidigt i utvecklingsprocessen har varit avgörande för projektets framgång.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.