Performance Based Standards for High Capacity Transports in Sweden

Diarienummer 2013-03881
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, LINKÖPING
Bidrag från Vinnova 7 385 900 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utreda möjligheter till en introduktion av PBS i Sverige. Detta genom att föreslå ett prestandabaserat regelverk för HCT-fordon och deras tillträde till vägnätet i Sverige, med hänsyn till vinterväglag. Olika aspekter av ett PBS-system för Sverige har studerats under projektets gång och kunskap för genomförandet av ett sådant system har samlats in. Mer information finns i resultatavsnittet.

Resultat och förväntade effekter

För att uppfylla projektmålen så har korrelationer mellan tunga fordons prestanda under vinter och sommar identifierats. Identifierade korrelationer kan användas för att bestämma nödvändiga prestationsnivåer i ett PBS-system som garanterar säker prestanda under både sommar- och vinterförhållanden. En genomförd körsimulatorstudie bekräftar korrelationer mellan objektiva mått och förarens uppfattade fordonsprestanda. Olika utvärderingsmetoder studerades vilket resulterade i en betaversion av ett PBS-verktyg som kan vidareutvecklas för att användas av myndigheter.

Upplägg och genomförande

Projektet inledde med en granskande genomgång av befintlig relevant litteratur och föreskrifter i olika länder. Baserat på genomförd granskning identifierades en uppsättning av prestandabaserade mått för vidare utredning med hänsyn till svenska förhållanden och vinterväglag. Korrelationer mellan fordonsprestanda vid körning på hög och låg friktion, med avseende på dessa mått, har studerats med hjälp av simuleringar och experiment på provbana. Vidare har olika utvärderingsmetoder och nödvändig modellkomplexitet för utvärdering av HCT-fordonets prestanda studerats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.