Peak Innovation IV

Diarienummer 2016-02243
Koordinator PEAK REGION AB - Peak Innovation
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Peak Innovation har ett nationellt uppdrag att leda en framtidssatsning för tillväxt inom turism, sport och friluftsliv. Detta genom att stimulera forskning, innovation och affärsutveckling inom och mellan dessa branscher. Visionen är att Jämtlandsregionen är en internationellt ledande miljö för forskning, innovation och affärsutveckling inom turism, sport och outdoor.

Resultat och förväntade effekter

Genom utvecklingen av plattformar inom exempelvis parasport, snö, hållbarhet och Peak in Sports har Peak Innovation säkrat ett långsiktigt innovationsarbete inom områdena som kommer att ge effekter för såväl forskningsmiljöerna som näringslivet i form av ökade forskningsmedel, ökade tjänster samt etableringar. Det har också grundat för fortsatta samverkansprojekt mellan forskning/näringsliv som ger nationella och internationella samarbeten.

Upplägg och genomförande

Fokus 2017 har legat på förbättrad regional förankring, långsiktigt regionalt ägarskap, initiering av nya samverkansformer inom 4-helix regionalt, nationellt och internationellt, samtidigt som vi drivit specifika aktiviteter och projekt. Förnyad strategi, spetsad verksamhet, förtydligande av initiativets roll samt effektiva arbetssätt medför att PI fortsatt utvecklas som central plattform i systemet. Höjd ambitionsnivå har grundat för att fortsatta aktiviteter leder till önskvärda effekter.

Externa länkar

Hemsidan för initiativet Peak Innovation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.