PAUS: Personrörlighet för akademin med utbildningsfokus och studentmedverkan

Diarienummer 2017-03532
Koordinator Södertörns högskola - Högskoleledningen
Bidrag från Vinnova 7 448 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

PAUS har följande syften att - dokumentera erfarenheter och lärande kring personrörlighet för akademin med utbildningsfokus och studentmedverkan, - identifiera hinder och möjliggörare för personrörlighet, och att - integrera personrörlighet som en beståndsdel i lärosätens befintliga processer.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat är att - personrörlighet med utbildningsfokus och studentmedverkan integreras i deltagande lärosätens befintliga processer, - utbildning som berörs av denna form av utbildningssamverkan genom personrörlighet från akademin ut uppvisar ökad relevans och högre kvalitet, - etablera personrörlighet som en självklar beståndsdel i strategisk samverkan, och att - stimulera en förändrad attityd utanför lärosäten till ökad efterfrågan från externa organisationer att få tillgång till akademisk kunskap.

Planerat upplägg och genomförande

Deltagande lärosäten genomför två omgångar med personrörlighet med minst två vistelser i varje (2018-2019 och 2019-2020) för att möjliggöra fördjupat lärande mellan omgångarna och öka möjligheten till erfarenhetsutbyte mellan lärosäten. Därutöver lägger varje lärosäte in en egen ambitionsnivå om ytterligare vistelser som del av medfinansiering och ett lärande kring integrering i verksamhet. Vistelserna ska ha uttalade syften att öka relevans och kvalitet i utbildning och undervisning (utbildningsfokus) och ska identifiera minst två nivåer av studentmedverkan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.