PatientPals

Diarienummer 2016-01927
Koordinator Innovatum AB
Bidrag från Vinnova 286 500 kronor
Projektets löptid april 2016 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet var att undersöka och identifiera kundens (vårdgivarens) krav på servermiljö, säkerhet och inloggningsförfarande, verifiera behov av kundspecifikt innehåll och grafik, fastslå olika affärsmodeller samt utröna på vilket sätt man bäst knyter till sig en lekterapeut. Projektet har bidragit till nya lärdomar vilket tydliggjort framtida vägval och kan anses har uppfyllt både syfte och mål. Ytterligare en viktig uppfyllelse var att identifera vårdgivare som potentiellt kan bli en första referenskund.

Resultat och förväntade effekter

De resultat som framkommit har lett till en förståelse för hur programmet bör installeras och hur login bör hanteras. Vidare finns en förståelse för vilket innehåll som behöver vidareutvecklas för att ännu bättre stödja målgruppen. I plan finns framgent att arbeta med AI för kommunikation och stöd för målgruppen. Under projektet har flera nya kontakter etablerats hos kund (vårdgivare, lekterapeuter) och med användare (barn, föräldrar). Resultaten syftar nu till att ta projektet ett steg vidare till referenskund.

Upplägg och genomförande

Datainsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer med vårdgivare och föräldrar, datasök online samt visst designarbete. Det hade varit önskvärt att kunna göra ännu per produktutveckling och design med varken tid eller kostnadstäckning har funnit inom ramen för detta projekt. De erhållna kunskapen har dock lagt en god grund för fortsättningen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.