Patientinnovationssluss Skåne

Diarienummer 2016-03996
Koordinator INNOVATION SKÅNE AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för Patientinnovationssluss Skåne var att 20 idéer skulle komma in och 2 idéer skulle ha tillräckligt hög potential för spridning. Resultatet är 40 idéer in varav 2 har resulterat i nya tjänster, 3 i patent, och ytterligare 3 kommer att resultera i nya patent! Projektet har lyckats att hitta formerna och processerna för hur en patientinnovationssluss kan/ska fungera och fått intern acceptans för hur viktig målgruppen är. Projektet resulterade i en fullt fungerande patientinnovationssluss inkluderande allt från idémottagning till spridning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i dubbelt så många idéer av avsevärt högre klass än förväntat. De långsiktiga effekterna av bara dessa idéer har stor potential där vissa redan har fått spridning. Ett ev. problemområde som har identifierats är att socialförsäkringssystemet sätter vissa hinder kring patienters medverkan och ersättning.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom: Processutformning: grundläggande processer och arbetssätt togs fram Inspiration /utbildning: div. inspirations och utbildningsträffar för att sprida acceptans och kunskap Webbportal: webbportalsfunktion togs fram Kommunikation: div. kommunikationsaktiviteter såsom möten och utskick Pilot: Start och drift av Patientinnovationssluss Skåne Långsiktig verksamhet: förutsättningarna för långsiktig verksamhet togs fram Största problemet var att nå de enskilda patienterna och brukarna. Projektet hade behövt större kommunikationsbudget.

Externa länkar

Portal till patientinnovationssluss existerar fortfarande efter projektets slut, men ingen marknadsföring sker

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.