Patientcentrerad vårdmodell med mobil hälsa

Diarienummer 2015-01218
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för Pediatrisk Endokrinologi
Bidrag från Vinnova 551 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2014-06280-en

Syfte och mål

Projektets mål att etablera Proof of Concept (PoC) för en patientcentrerad vårdmodell med stöd i mobil hälsa har uppnåtts genom implementering av appar och arbetssätt på ett sjukhus där vårdavdelningens personal numera jobbar utefter den nya modellen. Delmål för klinik var att effektivisera arbetet och förbättra patientsäkerheten, som i projektet uppnåtts genom säkrare kommunikation dels mellan vårdgivare och patient, dels internt för personal. Genom det uppfylls också delmålet att öka patientnyttan då det bidragit till delaktighet för patienten och extra stöd hemma via appen.

Resultat och förväntade effekter

Dataöverföring, kommunikation och insulinberäkningar sker på ett patientsäkert sätt via appar för patient och vårdpersonal. En ny modell har tagits fram och rutiner för hur vårdpersonal och patient arbetar med verktygen. Personalen upplever tidsvinster och en effektivare kontakt med både patienter och internt, särskilt när läkare har jour i hemmet. Appen för patient, med syftet att göra patienten mer självgående, stödjer pedagogik/utbildning och förenklar det dagliga livet med skola och fritid. En tryggare kontakt kan ske mellan patient, anhöriga och stödpersoner.

Upplägg och genomförande

Utvärderingen av utbildningen av appen visade att den var mycket värdefull och nödvändig. Det nya arbetssättet implementerades iterativt genom kontrollerad trial-and-error, där apparna användes först av personer som blivit expertanvändare som kunde identifiera viktiga frågeställningar. En lärdom var vikten av att testa det nya arbetssättet i praktiken. Personalens och familjernas upplevelser har studerats genom intervjuer och enkäter under några månaders tid under och efter införandet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.