Övervakning av CO2 vid lagring av koldioxid -- ett svensk/brasilianskt konsortium

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet skapade ett svenskt-brasilianskt konsortium för utveckling av övervakningssystem för lagring av koldioxid (Carbon capture and storage, CCS). Projektet undersökte också affärsmöjligheter för de deltagande svenska företagen samt demonstrerade ´proof-of-concept´ av ett fiberoptiskt sensorsystem för övervakning av CCS.

Resultat och förväntade effekter

Direkta resultat: (1) skapandet av ett starkt svensk-brasilianskt team (affärer och teknik) för utvecklingen av ett övervakningssystem för lagring av koldioxid, (2) preliminärt ´proof-of-concept´ för en sensorlösning för övervakning av CO2. Indirekta resultat: Kortsiktiga affärsmöjligheter för de deltagande svenska SME-bolagen, när dessa genom projektet knyter starka kontakter med stora Brasilianska bolag.

Upplägg och genomförande

(1) Konsortiumbyggande: flera möten planerade i Sverige, Brasilien och per video. (2) Teknisk: inledande kravställarmöten, konceptutveckling och proof-of-concept.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.