Östrogenreceptor beta, målprotein för behandling a multipla cancerformer: Preklinisk utveckling av KB9520

Diarienummer 2014-00467
Koordinator Karo Bio Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 4 756 616 kronor
Projektets löptid april 2014 - mars 2015
Status Avslutat