Organisationens diagnossystem

Diarienummer 2018-04308
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Utveckla ett koncept för ett diagnossystem som i realtid kan mäta och analysera välmående, innovation och produktivitet i organsiationer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bygger på ett koncept där alla anställda i en organisation kan fungera som sensor. Det gör att en organisation kan mäta förutsättningar för välbefinnande, innovation och produktivitet i realtid. Vi vill skapa ett meta-ramverk som vi kallar "Organisationens diagnosystem" med syftet att identifiera och vidta proaktiva åtgärder i realtid om förutsättningarna för en organisation att vara hälsosam, innovativ och produktiv saknas. På samma sätt som föraren av en bil varnas om motorn håller på att haverera.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av fyra AP enligt: AP1 Projektledning AP2 Omvärldsbevakning Vi vill göra en omvärldsanalys för att dels se vad som gjorts tidigare men också för oss att positionera detta arbete på ett bra sätt utifrån existerande forskning. AP3 Analys av existerande data Vi vill analysera separata datamänger, insamlade av Prindit, kopplat till innovation, välmående och produktivitet, som en helhet för att hitta gemensamma nämnare så väl som olikheter. AP4 Ramverk för Organisationens diagnossystem Resultaten kommer att sammanställas i en rapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.