Optiskt teknik för navigation vid neurokirurgi

Diarienummer 2017-01402
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för medicinsk teknik (IMT)
Bidrag från Vinnova 957 300 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång SWElife and Medtech4Health- Project proposals to improve health 2017

Syfte och mål

Projektet syftar till en möjlig kommersialisering av laser Doppler flowmetry (LDF) för intracerebral användning vid stereotaktisk neurokirurgi t.ex. djup hjärnstimulering. Ta fram och utvärdera konstruktion av mätprob och av en ny kombiprob som kan användas kliniskt. Utforska regulatoriska krav.

Resultat och förväntade effekter

Alla milstolpar har uppnåtts. Marknadsundersökningen visar att det finns efterfrågan för LDF teknologi inom vissa stereotaktiska (neurokirurgiska) ingrepp för att slippa farliga blödningar, speciellt vid biopsier. Projektet visar att det är fullt möjligt att bygga kombinationsprober. Regulatoriska krav och en strategi för att uppfylla dessa har identifierats.

Upplägg och genomförande

Projektet var omfattande med olikartade aktiviteter. Kompetenser i teamet kompletterar varandra på ett positivt och hjälpfullt sätt. Marknadsundersökningen utfördes med frågeformulär och besök vid flera neurokirurgiska kliniker.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.