Optiskt teknik för navigation vid neurokirurgi

Diarienummer 2017-01402
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för medicinsk teknik (IMT)
Bidrag från Vinnova 957 300 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Målet är att överföra ”know-how” från inst. för medicinsk teknik (IMT) och sjukvården (neurokirurgi) till tre SMF för att förbereda en möjligt kommersialisering. Industriella parter : Perimed AB, Inomed Medizintechnik GmbH, CNS Nordix AB.

Förväntade effekter och resultat

Under första projektfasen kommer en ny prototyp att sättas upp och verifieras. Marknadsundersökning och undersökning av regulatoriska krav utförs tillsammans med fortsatta kliniska studier. Målet för nästa projektfas är att lansera en produkt på marknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Uppgift 1 (6 månader) Validera marknadsmöjligheterna och definiera produktspecifikationer för kommersiell produkt, utvecklingsmöjligheter samt regulatoriska krav och strategi för CE märkning. Uppgift 2 (start efter uppgift 1) Teknologiöverföring av optisk guidning för stereotaktisk neurokirurgi: börja konceptdesign av kombinationsprob för optisk och mikroelektrodmätning, bygga / dokumentera prototypen och tillhörande mätsystem. Uppgift 3 Planera en klinisk studie. Ansöka om etiskt godkännande. Interoperativ utvärdering av systemet. Sammanfatta och analysera resultatet.

Externa länkar

https://liu.se/forskning/neuroteknik

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.