Öppna data öppnar skogen

Diarienummer 2013-04982
Koordinator Skogsstyrelsen
Bidrag från Vinnova 438 500 kronor
Projektets löptid november 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet är att skapa bättre förutsättningar inte bara för ett hållbart skogsbruk med bättre kultur- och miljöhänsyn, utan också för tillämpningar inom rekreation, friluftsliv, naturupplevelser med mera. Att samla information om våra öppna data har gjort dem mer lättillgängliga. Det har även blivit tydligare hur de får användas. Skogsstyrelsen datakällor har gåtts igenom och det har prioriterats vilka lager som ska vara tillgängliga på Skogsdataportalen och vilka som även ska nås via ett API.

Resultat och förväntade effekter

Med ett öppet API kan utvecklare skapa appar och andra system för både skogliga tillämpningar och helt nya. Genom det API som byggts är det lätt även för utvecklare utan GIS-vana att använda Skogsstyrelsens hänsynsdata. Ett API publicerades i augusti och någon bred användning har inte kommit igång än, endast test. Marknadsföringen kommer att fortsätta.

Upplägg och genomförande

Projektet hade fyra delmoment: Genomgång av datakällor. I ett tidigt skede beslutades att börja med att göra samma data som i Skogsdataportalen tillgängliga via ett API och koncentrera arbetet på hänsynsdata. Ett API utvecklades och tre olika frågor kan ställas mot det. API´t är publicerat och dokumenterat Skogsstyrelsen har berättat om projektet i flera sammanhang, bl.a. på Skogs-ULI och i samarbetsgrupper inom skogsbranschen och myndigheter. För att få fart på användnigen måste arbetet fortsätta.

Externa länkar

Länk till API´t. Allmän beskrivning av Skogsstyrelsens Öppna data.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.