Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Öppna data, delad design och digitala tvillingar i innovationsekosystem för samhällskritisk infrastruktur

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
Bidrag från Vinnova 6 213 251 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2022
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång Innovationer för ett hållbart samhälle - 2018

Syfte och mål

Projektets syftar till att med nydanande användning av öppna data och delad design i digitala tvillingar för samhällskritisk infrastruktur säkerställa en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Målet är att samverkande parter ska få en tydlig bild av utvecklingsbehov och praktiska angreppssätt för att vara aktiva parter i innovationsekosystem där digitalisering, öppna data och delad design ska bana väg för hållbara lösningar på samhälleliga utmaningar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska bidra utvecklingen av smart, konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar infrastruktur för vattenrening. Projektet ska resultera i beskrivningar av möjligheter och begränsningar för dem som vill använda digitalisering, öppna data och delad design för att utveckla samhällskritisk infrastruktur. Det ska även resultera i ökad förståelse för hur utbyte av information i digitala tvillingar, mellan aktörer som samverkar i innovationsekosystem, kan bidra till nya innovativa produkter och tjänster.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet omfattar sju aktiviteter: 1. Kartläggning av behov, förväntningar och förståelse för utmaningar och möjligheter kopplade till digitaliseringens påverkan på strategi, organisation och affärsmodeller, samt samarbeten i ”innovationsekosystem”. 2. Scenario- och modelldefinition över hur design kan delas och data tillgängliggöras och integreras i infrastrukturutveckling. 3. Tematiska workshops. 4. Forskning och byggande av innovationsförmåga. 5. Demonstratorer. 6. Analys och rekommendationer. 7. Dokumentation och kommunikation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2018

Diarienummer 2018-04178

Statistik för sidan