Öppen miljödata - API

Diarienummer 2012-04085
Koordinator Naturvårdsverket
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen var att tillhandahålla data till några av de indikatorer som Naturvårdsverket ansvarar för som öppen data. Målsättningen var också att de övriga ansvariga miljömålsmyndigheterna därefter kan tillhandahålla data till sina indikatorer på ett likartat och standardiserat sätt. Arbetet har inletts såväl på en strategisk som en operativ nivå, en teknisk plattform är framtagen och ett standardiserat sätt att ta fram API:er på.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har resulterat i en teknikplattform för att publicera och göra öppen data tillgänglig via ett standardiserat gränssnitt. API för Indistriutsläpp samt Utsläpp till Luft per Bransch har tagits fram. Projektet har samarbetat med Vinnovaprojektet Datajournalistik inom utlysningen Utmaningsdriven Innovation och ställt API/data till förfogande för SVT Pejl och Fajkhack. Projektet har presenterats på flera konferenser, Offentliga rummet 2013, Webbstrategidagarna offentlig sektor 2013, E-förvaltningsdagarna 2013.

Upplägg och genomförande

Naturvårdsverkets och andra miljömyndigheters data är intressant för flera målgrupper. Samtidigt är den bred och mångfacetterad och kan vara svår att förstå för den oinvigde. Projektet har visat på hur miljödata kan publiceras på ett standardiserat sätt. Det finns fortsatt behov av att lära känna användare av miljödata bättre för att lära och förstå hur vi bäst kan göra våra beskrivningar av miljödata förståliga. Det finns också behov att ta fram processer och rutiner inom berörda myndigheter för att vidare arbeta med att tillgängliggöra data.

Externa länkar

Information om Vinnovaprojekt Södertörns högskola Information om ´Fajkhack´ projektets webbplats Information om West Coast Big Apps Naturvårdsverkets presentation av projektet på Offentliga rummet 2013

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.